version 9.9.9

Annonskriget har börjat

Du sitter och surfar runt med din iPhone. Du följer en länk, vill se en video och klickar men istället för att se en video möts du av en svart ruta. 

Du använder du en annonsblockerare och det är anledningen till att du nu blockeras.

Annonskriget har börjat och alltfler publicister har svarat med att göra det du, jag och många andra gör - blockera oss.

Reklam

Den här typen av blockeringar har inte varit särskilt vanliga, fram till nu när iOS 9 har en funktion för att lägga till och använda en annnsblockerare och ett filter som stänger ute reklam.

Nu flyttar hotet mot mediernas intäkter in i den mobila världen. En värld som har gått förbi datorerna. Vi surfar mer med mobila enheter än vi gör med våra datorer och annonsblockerare är ett högst påtagligt hot.

Rätt väg

Är då detta rätt väg att gå för medierna?

Jag tror inte det. Popups är en av anledningarna till att annonsblockerare föddes och det är vad detta är, popups. Det är bara en annan variant av dessa innerligt hatade rutor som läggs framför det vi vill se eller läsa. Klickar jag på en länk så vill jag inte mötas av en undersökning, en uppmaning att prenumerera eller reklam. Jag vill läsa det jag klickade på.

För egen del vänder jag oftast redan i dörren. Jag klickar inte bort någon ruta. Jag stänger ned hela sidan och klickar aldrig mer på en länk som går till samma webbplats. Det är bara i undantagsfall som jag försöker ta mig vidare. Jag vänder, surfar vidare och jag kommer förmodligen aldrig tillbaka. Tidningen, bloggen eller vad det kan vara har därmed förlorat en läsare.

Jag vet hur farligt det är att utgå ifrån sig själv och tro att det egna beteendet är normen så jag vet inte hur du och andra gör men jag tror i alla fall att även den som fortsätter inte jublar över reklamrutorna som ligger ivägen.

Katt-och-råtta lek

Är det fler som gör som jag gör så leder popup-rutor till förlorade läsare och färre besökare. Jag tror inte att den här typen av blockeringar kommer att uppfattas annorlunda och även de rutorna kommer att filtreras bort, tills webbplatsen hittar på ett nytt sätt att skicka upp en ruta, den filtreras bort och sedan är katt-och-råtta leken igång igen.

Det är samma katt-och-råtta lek som annonsäljare och läsare lekt under de senaste åren och det är ingen framkomlig väg.

Mitt intryck är att annonsavdelningarna levt sitt eget liv där mycket av tankeverksamheten har ägnats åt nya sätt att lura läsare och besökare. Listan på idiotiska påhitt kan göras mycket lång och det är uppenbart att alldeles för många annonsavdelningar inte gett så mycket som fem spänn för oss läsare. De har inte brytt sig om huruvida vi kan läsa det som skrivs eller visas. De har inte brytt sig om huruvida allt det som journalister och skribenter överhuudtaget är möjligt att konsumera. De har haft som huvudsakligt fokus att lura på oss mer och mer reklam.

Efter att ha sprungit runt på mängder av redaktioner både som anställd och som frilansare så förstår jag naturligtvis att medier måste tjäna pengar. Jag jobbar med reklam, dagligen, och jag älskar reklam. Bra, påhittig, genomtänkt och smart reklam.

 

Genomtänkt

Jag vill påstå att av den reklam vi möts av idag, dagligen, så är bara en mycket liten del riktigt genomtänkt. Det är bara en mycket liten del reklam som är utvecklad och genomtänkt för mediet i sig, Internet. Mycket av den reklam vi ser och som vi valt att filtrera bort är tvådimensionell reklam så som den alltid har sett ut. Det är tryckt tidningsreklam som flyttat ut i den digitala världen.

I botten finns ett annat problem - attityden mot läsarna. Vill du bli läst och respekterad så måste du respektera dina läsare. När allt kokats bort och när det bara finns en reducerad bas kvar så är det här vi landar. Respekt.

Annonsavdelningarna har under en lång rad av år lekt med script, animeringar, popups och blockerande och irriterande reklam. Annonserna har tillåtits att ta plats och fokus för det som lockar besökarna till webbplatserna - innehållet. Det är därför vi nu landat i vad som ser ut att kunna bli ett både utdraget och dyrt annonskrig.

Svarta rutor som blockerar det du och jag vill läsa och se är inte rätt väg att gå. Det har inte fungerat tidigare och det kommer inte att fungera nu. Frågan är bara hur lång tid det ska ta innan redaktionerna sparkar annonsavdelningarna därbak och ber dem fara och flyga och hur lång tid det ska ta innan även annonsavdelningarna förstår att de inte kan styra konsumenterna oavsett hur smarta, fiffiga och försåtliga reklammetoder de hittar på?

 

Publicerad: 2015-09-19 13:00:00


Kommentar

blog comments powered by Disqus