version 9.9.9

Macken har flyttat

Macken har flyttat och bytt teknisk lösning. Det innebär att alla RSS-länkar och har bytt adress.

Korrekt webbadress är: www.macken.xyz

Korrekt adress för RSS är: www.macken.xyz/rss

 

Publicerad: 2015-10-04 14:31:15


Kommentar

blog comments powered by Disqus