version 9.9.9

Trick för att ta sig runt kryptering

Amerikanska FBI, NSA och CIA har under flera år försökt förmå Apple och andra teknikföretag att inte kryptera användarnas information och om de gör det lämna ifrån sig dekrypteringsnycklar. Apple har vägrat och tvärtom stegvis krypterat alltmer av kommunikation och information i iOS och OS X.

På fullt allvar har företrädare för underättelseorganisationer krävt lagändringar för att tvinga Apple och andra att lagra dekrypteringsnycklar centralt så att myndigheterna ska kunna komma åt dem. Nyligen krävde också amerikansk polis och åklagare att, via en domstolsorder att Apple skulle lämna ut meddelanden som skickats via Message i klartext. Apple svarade att de inte kan göra det därför att alla meddelanden som skickas är krypterade hela vägen till och från mottagaren.

Obama

Nu avslöjar Washington Post hur Obama-admninistrationen, FBI, NSA och CIA försöker hitta vägar för att ta sig runt kryptering och komma åt information som de idag är stoppade från att komma åt.

An Obama administration working group has explored four possible approaches tech companies might use that would allow law enforcement to unlock encrypted communications — access that some tech firms say their systems are not set up to provide.

Tidningens avslöjande visar hur arbetsgruppen har resonerat och det är ingen tvekan om att avslöjanden och publicitet runt FBI, NSA och CIA har varit besvärande. Alla förslag har hållits hemliga och gruppen har varit noga med att inte lägga fram dem eller presentera dem i några officiella sammanhang.

Med tanke på att gruppen på fullt allvar diskuterat möjligheten att ta sig in i enskildas datorer genom att skicka ut bakdörrar och trojaner maskerade som uppdateringar av folks datorer så är hemlighållandet lätt att förstå.

Öppning

En liten öppning syns i alla fall i gruppens resonemang. Förslaget på att kräva lagring av krypterings och dekrypteringsnycklar ses inte som en framkomlig väg vilket är en något annorlunda syn på saken än den som underättelseorganisationerna envist hållit fast vid.

Washington Post

Publicerad: 2015-09-27 15:00:00


Kommentar

blog comments powered by Disqus